Όροι Χρήσης

Όροι & Προϋποθέσεις

Εισαγωγή

O διαδικτυακός τόπος www.partsnet.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης ανταλλακτικών/αξεσουάρ μέσω του Διαδικτύου (στο εξής καλούμενο ιστοσελίδα) που δημιούργηθηκε από την εταιρεία με την επωνυμία «PARTSNET IKE», που εδρεύει στο Κερατσίνι, οδός Λ.Δημοκρατίας, αρ. 54, T.K.18756, Ελλάδα, και Α.Φ.Μ. 800823798, Δ.Ο.Υ Ε ΠΕΙΡΑΙΑ, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@partsnet.gr, τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 210-4318961 (στο εξής για συντομία η εταιρεία).

Το partsnet.gr έχει δημιουργηθεί από την εταιρεία μας προκειμένου να παράσχει άμεση ενημέρωση στους καταναλωτές για τα ανταλλακτικά που παρέχουμε, δίνοντάς τους την δυνατότητα δημιουργίας ηλεκτρονικής παραγγελίας.

Αποδοχή των Όρων Χρήσης

Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στον ιστοσελίδα μας προϋποθέτει και συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς. Επιπλέον με την εγγραφή σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και την είσοδό σας δηλώνετε ότι είστε ενήλικας και έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα, δεσμεύεστε δε ότι δεν θα επιτρέψετε τη χρήση των στοιχείων σας και του κωδικού πρόσβασής σας από ανηλίκους ή άτομα χωρίς δικαιοπρακτική ικανότητα.

Περιοδικές Αλλαγές

Η εταιρεία συνεχώς επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα του, και τα σχετικά με αυτή ανταλλακτικά. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω ιστοσελίδας, σύμφωνα με τις ανάγκες της. Παρακαλείσθε, να ελέγχετε το περιεχόμενο των όρων χρήσης για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης της, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη, εκ μέρους σας, αποδοχή των όρων αυτών.

Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν περιλαμβάνει τις παραγγελίες οι οποίες έχουν ήδη καταχωρηθεί.

Παρεχόμενες πληροφορίες & ανταλλακτικά

Δεσμευόμαστε για την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που αφορούν τα διαθέσιμα προς πώληση ανταλλακτικά.

Η εταιρεία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρίσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Στοιχεία για το κάθε ανταλλακτικό μπορείτε να πάρετε ακολουθώντας τους σχετικούς συνδέσμους στις μηχανές αναζήτησης της ιστοσελίδας και κάνοντας "κλικ" στο αντίστοιχο ανταλλακτικό, υπό την επιφύλαξη τυχόν τυπογραφικών λαθών που έχουν εκφύγει της προσοχής μας ή έχουν προκύψει χωρίς να το θέλουμε ή λόγω διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας για τεχνικούς ή άλλους λόγους.

Η εταιρεία εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωσή σας σχετικά με τη διαθεσιμότητά ή μη των ανταλλακτικών, δε φέρει όμως καμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητά τους. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωσή σας.

Τιμές Πωλούμενων Προϊόντων

Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι τιμές αφορούν μόνο online παραγγελίες. Στις αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνεται το κατά περίπτωση κόστος αποστολής, εφόσον υπάρχει. Το συνολικό κόστος (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής) επιβεβαιώνεται κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

Περιορισμός ευθύνης

Η εταιρεία, στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα, δεν ευθύνεται και δεν έχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν έχει καμία περαιτέρω ευθύνη.

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη στα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των προϊόντων που έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας από λόγους ανωτέρας βίας. Ομοίως, δεν φέρει καμία ευθύνη για την αποκατάσταση ζημίας, που τυχόν προκύψει από έλλειψη ικανότητας χρήσης του διαδικτυακού τόπου καθώς και σφάλματα, διακοπές ή καθυστερήσεις στη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιαστούν στους χρήστες κατά την πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας, τα οποία σχετίζονται με την συμβατότητα της υποδομής τους με αυτήν, ή με τυχόν ιούς ή άλλα επιζήμια χαρακτηριστικά που υφίστανται στους διαδικτυακούς τόπους.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, φωτογραφιών, κειμένων, πληροφοριακού υλικού, παρεχόμενων προϊόντων, ονομάτων, λογοτύπων και διακριτικών σημάτων κάθε μορφής δεδομένων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την εταιρεία ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα partsnet.gr είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της εταιρείας και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Η χρήση τους απαγορεύεται ρητά χωρίς έγγραφη προηγούμενη άδεια της εταιρείας ή του νόμιμου δικαιούχου τους.

Ευθύνη Χρήστη

Οι χρήστες της ιστοσελίδας αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν τo ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας , για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε Περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε Περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Είστε δε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητας του κωδικού εισόδου (username) και του κωδικού ασφαλείας (password) του λογαριασμού σας. Περαιτέρω, ευθύνεστε κατ’ αποκλειστικότητα για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού σας, την τυπική έξοδό σας από το λογαριασμό κατά το τέλος κάθε χρήσης, καθώς και για κάθε πράξη που διενεργείται από τον λογαριασμό σας. Έχετε την υποχρέωση να ελέγξετε με ακρίβεια τις ιδιότητες και τα επί μέρους χαρακτηριστικά των ανταλλακτικων τα οποία επιθυμείτε να παραγγείλετε πριν την ολοκλήρωση της κάθε συναλλαγής σας.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση από την εταιρεία και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών της ιστοσελίδας, διέπονται από την σχετική Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τους παρακάτω όρους. Με την έγγραφη δήλωση των στοιχείων σας, παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και την επεξεργασία τους στο μέτρο που είναι απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού της συλλογής τους.

Η εταιρεία σχεδίασε την ιστοσελίδα της έτσι ώστε οι χρήστες της να μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους εκτός και αν το επιθυμούν. Οποιοσδήποτε χρήστης μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα, χωρίς να δώσει καμία προσωπική πληροφορία. Οι περιπτώσεις που θα χρειαστούμε κάποια προσωπικά σας δεδομένα (ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής ανταλλακτικών, τηλέφωνα κ.ά.) είναι κατά κανόνα για να διεκπεραιώσουμε την παραγγελία σας, να εγγραφείτε στην ιστοσελίδα μας και/ή να στείλετε e-mail στο info@partsnet.gr

Για να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτησή σας, είναι σημαντικό να καταλάβετε ότι πρέπει να μας παρέχετε συγκεκριμένες πληροφορίες, οι οποίες διαφυλάσσονται από εμάς.

Οι πληροφορίες που μας έχετε δώσει εκούσια, χρησιμοποιούνται από την εταιρεία, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλαγής σας μέσω της ιστοσελίδας, προκειμένου να έχετε άμεση και ουσιαστική επικοινωνία μαζί μας, να σας παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτετε και τέλος να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι παραγγελίες σας. Οι πληροφορίες που συλλέγει από την εταιρεία μέσω της ιστοσελίδας έχουν ακόμη ως σκοπό να μετρήσουν το αριθμό επισκεψιμότητάς της, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για περισσότερα ανταλλακτικά, την εξαγωγή ανώνυμων στατιστικών στοιχείων και για να διευκολύνουν στις συναλλαγές με την Εταιρεία. Η εταιρεία μας δεν διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με εμάς.

Ασφάλεια συναλλαγών

Αναγνωρίζουμε τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών σας Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πλέον σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες.

-Αναγνώριση πελάτη-Προσωπική Ασφάλεια

Επιπλέον προσωπική ασφάλεια αποτελεί το όνομα χρήστη (username) και ο προσωπικός κωδικός ασφαλείας (password) που δίνετε όταν γίνεστε μέλος της ιστοσελίδας μας. Με αυτόν τον τρόπο κάθε φορά που τους χρησιμοποιείτε, σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία. Σας δίνεται η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον Κωδικό Ασφαλείας (password) και τη διεύθυνση ηλεκτρονικής σας αλληλογραφίας (e-mail) όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητάς και απόκρυψης του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση μας, αλλιώς η εταιρεία δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε το password σας σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. αριθμός τηλεφώνου, ημερομηνία γέννησης). Επίσης σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε όχι μόνο γράμματα και αριθμούς αλλά και σύμβολα και τη δημιουργία password

Αγορά Ανταλλακτικών- Παραγγελία

Κατά την αγορά αλλά και την ολοκλήρωση της παραγγελίας, καθοδηγείστε βήμα προς βήμα από τις αυτόματες υποδείξεις του συστήματος.

Για να μπορέσετε να παραγγείλετε είναι απαραίτητο να εγγραφείτε με το username και το password σας, καθώς θα είναι πολύ πιο εύκολη η όλη διαδικασία σε οποιαδήποτε μελλοντική χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος. Συμπληρώστε στην φόρμα το e-mail σας & το password που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας.

Αν δεν είστε χρήστης πατήστε το πλήκτρο δημιουργίας νέου λογαριασμού. Συμπληρώστε στην φόρμα εγγραφής νέου χρήστη ένα ενεργό e-mail λογαριασμό. Το e-mail που θα δηλώσετε πρέπει να είναι υπαρκτό και ενεργό διότι όλη η επικοινωνία μας, θα γίνεται μέσω του e-mail που έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας.

Διαδικασία Παραγγελίας

Σε όλες τις λίστες της ιστοσελίδας και δίπλα σε κάθε διαθέσιμο προς αγορά ανταλλακτικό, υπάρχει το πλήκτρο Καλάθι για προσθήκη των ανταλλακτικών στο καλάθι αγορών σας. Πλοηγηθείτε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και προσθέστε στο καλάθι σας τα ανταλλακτικά που επιθυμείτε να αγοράσετε.

Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία προσθήκης ανταλλακτικών δείτε το Καλάθι σας πατήστε το πλήκτρο Καταχώρηση Παραγγελίας.

Για να συνεχιστεί η διαδικασία της παραγγελίας θα σας ζητηθεί να βάλετε τα στοιχεία του χρήστη σας, Σε περίπτωση που είστε νέος πελάτης, μπορείτε να δημιουργήσετε Νέο Λογαριασμό από την φόρμα εγγραφής νέου πελάτη.

Μπαίνοντας στη φόρμα παραγγελιών θα σας ζητηθούν τα Στοιχεία Χρέωσης, αν επιθυμείτε απόδειξη ή τιμολόγια και όλες οι λεπτομέρειες για το παραστατικό καθώς και τη Διεύθυνση Αποστολής της παραγγελίας αν είναι διαφορετική από αυτή της τιμολόγησης .

Επιλέγετε τον Τρόπο Αποστολής. Εδώ σας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξετε 1. Παραλαβή από το κατάστημα 2. Αποστολή με Πρακτορείο Μεταφορών, 3. Αποστολή με Courier

Επιλέγετε επίσης τον Τρόπο Πληρωμής. Εδώ σας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξετε να πληρώσετε με 1) Αντικαταβολή (μόνο με μετρητά) για παραδόσεις στην Ελλάδα μόνο και για παραγγελία έως €500) 2) Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό για παραδόσεις στην Ελλάδα μόνο (με την επιλογή θα σας εμφανιστούν οι διαθέσιμοι λογαριασμοί) 3) Πληρωμή στο κατάστημα μας

Για την ολοκλήρωση της παραγγελίας, θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε την παραγγελίας σας κάνωντας έναν τελευταίο έλεγχο πριν προχωρήσετε στην ολοκλήρωσή της.

Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας, θα σας αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μήνυμα που θα πιστοποιεί την καταχώρηση της παραγγελίας σας. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας εντός 2 ωρών θα σας καλέσει κάποιος από το προσωπικό της Εταιρίας, οποίος θα επιβεβαιώσει για ακόμα μια φορά την παραγγελίας σας για αποφυγη λαθών και εν συνεχεία θα προχωρήσει στην εκτέλεση της

Η τιμή αγοράς των ανταλλακτικών είναι η τιμή η οποία ισχύει κατά τον χρόνο της αποστολής της παραγγελίας από εσάς. Μεταγενέστερη μεταβολή, δηλαδή μέχρι την παράδοση των ανταλλακτικών σε εσάς, δεν επηρεάζει την παραγγελία και τους όρους της.

Σε περίπτωση που δε λάβετε σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης της λήψης παραγγελίας σας ή ειδοποίησή μας μέσω τηλεφώνου, αποτελεί υποχρέωσή σας να μας ενημερώσετε χωρίς καθυστέρηση, καθώς πιθανά υπάρχει πρόβλημα με τα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε δηλώσει. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που έχετε καταχωρήσει λανθασμένα τα στοιχεία επικοινωνίας σας με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η επικοινωνία μας μαζί σας.

Κατά την εξέλιξη της παραγγελίας σας θα ενημερώνεστε για την πορεία εκτέλεσης της παραγγελίας σας. Σε περίπτωση που προκύψει κάποια εκκρεμότητα στην παραγγελία σας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας στα στοιχεία που μας έχετε δηλώσει.

Τρόποι Πληρωμής

1. Αντικαταβολή (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)

Με την παράδοση της παραγγελίας στον χώρο σας από την ταχυμεταφορική εταιρεία, που ενεργεί κατ’ εντολή μας, πληρώνετε τον υπάλληλο της. H αντικαταβολή είναι δωρεάν. Η μέθοδος πληρωμής με αντικαταβολή ισχύει για την Ελλάδα και για παραγγελία έως €500

  1. Παραλαβή της παραγγελίας σας και πληρωμή στο κατάστημα μας

Αν δεν θέλετε η παραγγελία σας να σταλεί στον χώρο σας ,τότε μπορείτε να κάνετε την παραγγελία σας από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα και να πληρώσετε και να παραλάβετε τα προϊόντα σας από το κατάστημα μας, στο Κερατσίνι, οδός Λ.Δημοκρατίας, αρ. 54, T.K.18756, Ελλάδα. Ο χρόνος παράδοσης των προϊόντων γίνεται την ίδια μέρα ή το αργότερο μέχρι και 2 εργάσιμες ημέρες.

Απαραίτητη προϋπόθεση να προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία, για να σας επιβεβαιώσουμε ότι η παραγγελία σας είναι έτοιμη.

3. Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)

Κατάθεση στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς:

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: IBAN GR96 0172 1810 0051 8108 6680 923

ΕΘΝΙΚΗ: ΙΒΑΝ GR64 0110 1480 0000 1480 0267 438

Είτε πρόκειται για κατάθεση σε φυσικό κατάστημα είτε για μεταφορά μέσω e-banking στο πεδίο «Αιτιολογία Προς Δικαιούχο» τοποθετήστε τον σχετικό αριθμό παραγγελίας του ηλεκτρονικού καταστήματος μας. Η παραγγελία σας θα είναι σε κατάσταση αναμονής μέχρι την επιβεβαίωση της Τράπεζας ότι το ποσό έχει κατατεθεί. Συνήθως ο χρόνος αναμονής για τη λήψη επιβεβαίωσης είναι μέχρι 1 εργάσιμη μέρα.

Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας, παρακαλούμε να μας στείλετε ένα αντίγραφο του καταθετηρίου μαζί με τον αριθμό παραγγελίας και το ονοματεπώνυμό σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@partsnet.gr . Εναλλακτικά, μπορείτε να μας στείλετε την ημερομηνία, τη τράπεζα, και την αιτιολογία κατάθεσης, μαζί με τον αριθμό παραγγελίας, το ονοματεπώνυμό σας και ένα τηλέφωνο στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση. Σε περίπτωση μη κατάθεσης εντός 2 εργάσιμων ημερών, η παραγγελία σας θα ακυρωθεί.

Τρόποι αποστολής

Στόχος μας είναι σας παραδώσουμε την παραγγελία στο μικρότερο δυνατό χρόνο, απλοποιώντας την διαδικασία αποστολής. Τα προϊόντα που παραγγείλατε αποστέλλονται στην διεύθυνση που μας έχετε δώσει, είτε από το προσωπικό της εταιρείας μας (αφορά παραδόσεις εντός Αττικής) είτε μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών είτε μέσω μεταφορικής εταιρειας εκτός αν επιθυμείτε να τα παραλάβετε εσείς από το κατάστημα μας

-Κόστος

Για παραγγελίες εντός της Αττικής η παράδοση είναι δωρεάν.

Για παραδόσεις εκτός Αττικής το κόστος καθορίζεται από το βάρος της παραγγελίας και την πόλη παράδοσης

-Χρόνοι παράδοσης

Η παράδοση των παραγγελθέντων ανταλλακτικών εντός Αττικής πραγματοποιείται εντός μίας (1) εργάσιμης μέρας και στην υπόλοιπη Ελλάδα από (2) έως (4) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία επιβεβαίωσης της παραγγελίας από την εταιρεία, στη διεύθυνση την οποία έχετε δηλώσει κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων σας. Οι παραπάνω προθεσμίες δεν ισχύουν και η εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη σε περιπτώσεις καθυστέρησης ή/και αδυναμίας παράδοσης η οποία οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας (ακραία καιρικά φαινόμενα, απεργίες κ.λπ.), ωστόσο θα σας ενημερώσουμε σχετικώς. Η παραγγελία δύναται να καθυστερήσει σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία μαζί σας (εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία, είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του) επειδή π.χ. τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί δεν είναι σωστά ενημερωμένα.

-Παράδοση Προϊόντων

Μόλις φτάσει η παραγγελία σας στη διεύθυνση παραλαβής, θα σας ζητηθεί υπογραφή προκειμένου να παραδοθεί. Σε περίπτωση που τα στοιχεία που καταχωρήσατε στην φόρμα δεν είναι σωστά, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την ενδεχόμενη μη παράδοση.

Πολιτική Επιστροφών/Ακύρωσης

Πρωταρχική αποστολή της εταιρείας μας είναι να σας παραδίδει τα ανταλλακτικά που ζητήσατε (παραγγείλατε) στη σωστή ποιότητα, ποσότητα και χρόνο ώστε πάντα να είστε πλήρως ευχαριστημένοι από τη συνεργασία σας μαζί μας. Για το λόγω αυτό σας ζητούμε πάντα είτε στην φόρμα παραγγελίας είτε στην τηλεφωνική επικοινωνία μας για την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας περισσότερες λεπτομέρειες για το όχημα σας (όπως αριθμός κινητήρα, αριθμός πλαισίου κα.)

Για την αποφυγή δικής σας ταλαιπωρίας, σας συνιστούμε να ελέγχετε προσεκτικά κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας σας την κατάσταση των πωλούμενων προϊόντων καθώς και το άθικτο της συσκευασίας και της ετικέτας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα ή λανθασμένα ανταλλακτικά

Επιστροφή προϊόντων λόγω λάθους παραγγελίας.

Επιστροφές ανταλλακτικών γίνονται δεκτές λόγω λάθους παραγγελίας μέσα σε διάστημα 3 ημερών από την παραλαβή τους. Για να γίνει επιστροφή των χρημάτων σας θα πρέπει να έχουν τηρηθεί τα εξής: 1) Το ανταλλακτικό θα πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί σε καμία περίπτωση. 2) Σε όσα φέρουν ταινία ασφαλείας , θα πρέπει αυτή να είναι άθικτη. 3) Η συσκευασία θα πρέπει να έχει διατηρηθεί σε άριστη κατάσταση, όπως η αρχική της κατάσταση.

Σε αντίθετη περίπτωση εταιρία μας, έχει το δικαίωμα άρνησης της επιστροφής του ανταλλακτικού.

Η εταιρεία θα πρέπει να ενημερώνετε άμεσα πριν από οποιαδήποτε ενέργεια. Το μεταφορικό κόστος επιβαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον πελάτη.Σε περίπτωση δικού μας λάθους όλα τα έξοδα επιβαρύνουν αποκλειστικά την εταιρεία μας και μόνο. 

Ακύρωση παραγγελίας πριν την παραλαβή της

Eάν έχετε ολοκληρώσει την παραγγελία σας αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το ανταλλακτικό, μπορείτε να επικοινωνήσετε εγκαίρως τηλεφωνικά μαζί μας για την ακύρωση της αποστολής

Με εκτίμηση,  .